Ερωτηματολόγιο

Ο ασθενής στο Ιατρείο μας έχει τη δυνατότητα, συμπληρώνοντας ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο να μας αξιολογεί για:

τον τρόπο που εξηγήσαμε το πρόβλημά του

την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής που του συστήσαμε

τον τρόπο που επαναξιολογήσαμε τη θεραπεία του

το χρόνο αναμονής στο Ιατρείο μας και

να σημειώσει οτιδήποτε τον δυσαρέστησε από την ομάδα του Ιατρείου όσον αφορά την προσέγγιση στο πρόβλημά του.

 

Οι πληροφορίες από το ερωτηματολόγιο συλλέγονται με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών μας.