Θεραπείες

Στο Ιατρείο μας χρησιμοποιούμε σύγχρονες φαρμακευτικές επεμβατικές και μη επεμβατικές  παρεμβάσεις, εναλλακτικές τεχνικές, με στόχο την ανακούφιση του ασθενή από τον πόνο, την επανάκτηση της φυσιολογικής ζωής και λειτουργικότητας του. Τόσο η αξιολόγηση του πόνου όσο και η θεραπεία του, βασίζεται σε διεθνή συστάσεις Εταιρειών Αλγολογίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας.


Σε κάθε ασθενή ακολουθούμε εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που καταγράφεται ηλεκτρονικά στο αρχείο του Ιατρείου.  
Εξασφαλίζουμε συνεχή επικοινωνία, με σκοπό την επανεκτίμηση και τροποποίηση της θεραπείας αν απαιτείται.


Κάθε ασθενής είναι διαφορετική οντότητα και η  αντιμετώπιση του πόνου του εξαρτάται από τη νόσο, από την κατάστασή του, από παράγοντες ψυχολογικούς, κοινωνικούς που συνυπολογίζονται και ολοκληρώνουν το παλζ της θεραπευτικής του αγωγής. Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο εύρος νοσημάτων με πόνο οξύ ή χρόνιο χρησιμοποιώντας είτε φαρμακευτική αγωγή είτε επεμβατικές τεχνικές ή συνδυασμός αυτών.

 

 

Μάθετε περισσότερα:

 

» Μη Επεμβατική Διαχείριση του Πόνου

» Επεμβατική Διαχείριση του Πόνου

» Εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος αντιμετώπισης πόνου