Μη Επεμβατική Διαχείριση του Πόνου


Φαρμακευτική αγωγή

Η φαρμακευτική προσέγγιση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας πόνου. Είναι αποτελεσματική, σχετικά χαμηλού κινδύνου, χαμηλού κόστους και τα αποτελέσματα της φαίνονται σχεδόν άμεσα. Επεμβατικές τεχνικές απαιτούνται μόλις στο 5-10% των ασθενών που δεν ανακουφίζονται διαφορετικά. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση βασίζεται σε μη οπιοειδή αναλγητικά, οπιοειδή αναλγητικά και συνοδά φάρμακα.

Η δόση των φαρμάκων τιτλοποιείται για κάθε ασθενή. Ο ασθενής ενημερώνεται για τυχόν παρενέργειες και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Οι οδηγίες των φαρμάκων δίνονται γραπτώς. Υιοθετούμε κατά προτίμηση απλά αναλγητικά σχήματα. Επιδιώκουμε συχνές επανεκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της θεραπείας.

 

 

Τα φαρμακευτικά σχήματα που χρησιμοποιούμε βασίζονται στην αναλγητική κλίμακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα μη οπιοειδή αναλγητικά περιλαμβάνουν το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, την παρακεταμόλη και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Είναι αποτελεσματικά στην ανακούφιση του ήπιου έως μέτριου πόνου.


Τα οπιοειδή αναλγητικά αποτελούν τον ακρογωναίος λίθος για την αντιμετώπιση του μέτριου έως σοβαρού πόνου. Είναι αποτελεσματικά , τιτλοποιούνται εύκολα με μια σχέση ωφέλειας – κινδύνου εξαιρετική.

 

Η σωστή επιλογή του οπιοειδούς στην κατάλληλη δόση είναι υψίστης σημασίας για την ανακούφιση του δυνατού έως αφόρητου πόνου.

 

Τα οπιοειδή χορηγούνται από όλες τις οδούς, όπως από το στόμα, από τη μύτη, από τον ορθό, το δέρμα, με αποτέλεσμα να μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με συχνούς εμέτους, με προβλήματα στην κατάποση, στην γαστρεντερική απορρόφηση κα. Επίσης μπορούν χρησιμοποιηθούν μέσω ειδικών αντλιών και καθετήρων (επεμβατικές τεχνικές).

 

Τα συνοδά φάρμακα στη διαχείριση του πόνου είναι τα αντικαταθλιπτικά, τα κορτικοειδή κ.α. καθώς και διαδερμικά επιθέματα καψαϊκίνης ή λιδικαΐνης που τοποθετούμε στο Ιατρείο μας, τα οποία βοηθούν στην ελάττωση του πόνου μέσω ειδικών νευρικών οδών.

 

 

 

 

Ο κάθε ασθενής λαμβάνει το δικό του θεραπευτικό σχήμα που μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό φαρμάκων στην κατάλληλη δόση
ανάλογα με την κατάστασή του
.